Realizované projekty

Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incedentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva
Prijímateľ: Beset, spol. s.r.o.
Miesto realizácie: Michalovce, Košice, Banská Bystrica
Spoluriešiteľ: SYTELI, s.r.o., Letecká fakulta TUKE
Cieľ projektu
  • Spracovať návrh inovovaného SW nástroja pre analýzu siete v špecifickej prevádzke letových prevádzkových služieb, pre zvýšenie kvality a bezpečnosti služieb, v rámci podpory inovácií prostredníctvom technologického a aplikovaného výskumu kybernetickej, fyzickej a objektovej bezpečnosti informačných sietí civilného letectva pred bezpečnostnými inncidentmi.
  • Nenavratný finančný príspevok 761 796,80€
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.